Публічний Договір про надання Послуг

Цей договір (далі Договір) про надання послуг (далі Послуг) з виготовлення поліграфічної продукції (далі Продукції) є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Договір визначає порядок надання Послуг фізичним або юридичним особам (далі Покупцям) здійснюють придбання Послуг через сайт www.raz.com.ua (далі Сайт) або іншим способом комунікації в мережі Інтернет (далі Онлайн).

ФОП Марченко В.М., надає Послуги за даним Договором іменується Продавцем.

Актом повного прийняття цього Договору є Онлайн Замовлення Послуг (далі Замовлення).

Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цього Договору, або з Договором в цілому, йому необхідно утриматися від Замовлення.

Покупець замовляє, а Продавець надає Послуги в наступному порядку:

 1. Покупець, при оформленні Онлайн Замовлення, надає графічні матеріали для друку (далі "Макет"), а також повну і достовірну інформацію про кількість, матеріалі, необхідної додрукарської та післядрукарської обробки, колір, терміни, доставку та інші парамети Послуг (далі Параметрах). Не зазначені Покупцем Параметри не беруть участі в калькуляції Замовлення і не можуть бути прийняті до виконання без їх додаткової калькуляції та оплати.
 2. Продавець обробляє надані Покупцем Параметри та дає Онлайн відповідь Покупцеві із зазначенням вартості Послуг та реквізитів для оплати.
 3. Покупець оплачує Послуги протягом 5 робочих днів після надходження повідомлення про ціну від Продавця.
 4. Після зарахування оплати від Покупця на розрахунковий рахунок Продавця, Продавець приступає до надання Послуг відповідно до Параметрів Замовлення.
 5. Після виготовлення поліграфічної продукції Продавець передає її Покупцю обумовленими в Параметрах Замовлення шляхом.

У разі ненадходження оплати від Покупця на розрахунковий рахунок Продавця - Договір не вважається укладеним.

У разі зарахування оплати Покупцем до надання Параметрів для надання Послуг - Продавець не приступає до надання Послуг до надходження від Покупця Параметрів Замовлення.

У разі підвищених вимог Покупця до кольору Продукції Покупець зобов'язується заявити про це в Параметрах Замовлення на етапі 1 порядку надання послуг та затвердити перший відбиток Продукції на етапі 4. Якщо перший відбиток Продукції не задовольняє Покупця, надання Послуг переводиться в режим "делікатний друк по кольоропробі", у відповідності з якою Покупець надає або замовляє кольоропробу, а Продавець здійснює друк не по Макету, а по кольоропробі. Делікатний друк по кольоропробі проводиться з націнкою 500 грн.

Продавець не зобов'язується зберігати виготовлену поліграфічну Продукцію після закінчення дії Договору (16 календарних днів).

Авторські права на всі зображення власної розробки, надані Покупцем належать Покупцю.

Покупець має право:

 1. обслуговуватися державною мовою (дивіться українську версію сайту);
 2. отримувати Послуги на загальних підставах описаних на Сайті публічно, не наражаючись на обмеження та будь-яким утискам;
 3. самостійно та вільно обирати Послуги та їх Параметри на Сайті у зручний для Покупця час;
 4. отримати повну необхідну достовірну інформацію про Послугу на Сайті або звернувшись до Продавця;
 5. на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для Продавця форм розрахунків, встановлених законодавством України;
 6. на пред'явлення і розгляд претензій поданих Онлайн з надання Послуг неналежної якості.

покупець зобов'язується:

 1. провести Замовлення і оплату відповідно до порядку Замовлення, описаний в розділі 2 Договору;
 2. надати повну необхідну для надання Послуг та оперативної комунікації достовірну інформацію;
 3. отримати замовлену поліграфічну продукцію не пізніше 16 календарних днів після її оплати.

Продавець має право:

 1. не починати надання Послуг до подачі Покупцем всієї необхідної для виконання Замовлення інформації та зарахування оплати на розрахунковий рахунок Продавця;
 2. залучати сторонні організації у разі необхідності проведення експертиз для вирішення спорів.

Продавець зобов'язується:

 1. всіляко сприяти Покупцю у вільному виборі Послуг, Параметрів Замовлення та форм оплати;
 2. своєчасно, відповідно до поданого Макету та Параметрів надавати Послуги;
 3. зберігати за Покупцем ціну в незмінною протягом 5 робочих днів після Онлайн-відправлення повідомлення про неї покупцеві;
 4. розглядати претензію Покупця за всіма зазначеними Покупцем пунктах протягом 2х робочих днів після її отримання;
 5. зберігати конфіденційність відомостей, що становлять комерційну таємницю Покупця, що стали відомими Продавцю в зв'язку з виконанням даного Договору.

Покупець зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання Послуг, в тому числі і персональні дані, необхідні для оперативної комунікації.

Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації можуть служити підставою для затримки в наданні Послуг до моменту отримання точних даних.

Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI, і на умовах, зазначених нижче.

Персональні дані, передані Покупцем Продавцю при замовленні, будуть використані для комунікації з Покупцем щодо Замовлення, а також оперативного інформування Покупця про зміни в порядку надання Послуг, графіку роботи, або інших необхідних даних.

Персональні дані без дозволу покупця не будуть передаватися третім особам і організаціям за винятком ситуацій, коли цього вимагає законодавство України або судове рішення.

Продавець не несе відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення та інших неправомірних дій третіх осіб.

Оформляючи Замовлення, Покупець підтверджує, що:

 1. є повнолітньою та дієздатною особою, яка може діяти за своїм рішенням та на свій розсуд;
 2. дії Покупця не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 3. надана Покупцем інформація є вірною, повною та актуальною;
 4. Покупець має законні права на здійснення платежів.

Повернення та обмін Продукції належної якості не здійснюється згідно з "Правил побутового обслуговування населення", затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313, а також ЗУ"Захист прав споживачів" Стаття 13, Пункт 5, Частина 3) як такої, що не може бути продана, може бути продана лише із суттєвими фінансовими втратами для продавця.

У разі виявлення критичних недоліків Продукції, Покупець повинен звернутися до Продавця з детальним викладом та фотографіями виявлених недоліків через форму "Претензія" на сторінці Договору не пізніше 3-х днів з моменту отримання продукції. Сама Продукція має бути повернена Продавцю. Вартість доставки повернення продукції оплачує продавець.

Продавець зобов'язується дослідити характер недоліків продукції протягом 2-х робочих днів з моменту надходження претензії та повернення продукції. У разі підтвердження суттєвості недоліків - замінити Продукцію на якісну в повному обсязі протягом 3-х днів.

Причинами заміни Продукції не є:

 1. Низька якість, відсутні / спотворені елементи або тьмяні кольори через неякісний Макет поданий Покупцем;
 2. Відмінність за кольором з монітором / екраном / планшетом / телефоном або іншим пристроєм Покупця, оскільки будь-який подібний пристрій не може точно передавати колір, що відповідає кольору під час друку.;
 3. Відмінність кольору на відбитку від поданого Покупцем Макета менше 10% в межах однієї фарби CMYK і в межах 20% сумарно по чотирьох фарбах;
 4. Візуальна або за відчуттям відмінність матеріалу (паперу, картону, плівки)  за товщиною, жорсткістю, щільністю, пористістю білизною або будь-якою іншою характеристикою від будь-якого матеріалу, що не використовується Продавцем матеріалу;
 5. Розмір готового виробу відрізнятиметься від заявленого на ±3мм. при цифровому друку та на ±6мм. при широкоформатному друку;
 6. Зміщення менше 3 мм. в будь-який бік для цифрового друку та 6 мм. для широкоформатного друку;
 7. Псування Продукції Покупцем, в т.ч. у процесі монтажу чи неправильного використання.

Для встановлення об'єктивних причин неналежної якості Продукції Продавець має право зробити спеціалізовану експертизу.

Якщо у висновку експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції Покупцю внаслідок неправильного використання, зберігання, транспортування або дій третіх осіб, вимоги Покупця не підлягають задоволенню та Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю витрати на проведення експертизи та доставку поверненої продукції.

Покупець має право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.